Standaardovereenkomst Opting-Out uit de Artiestenregeling


Deze Standaardovereenkomst is onderdeel van de algemene voorwaarden van Artistlist. Een aantal termen die in deze Standaardovereenkomst voorkomen wordt uitgelegd in de algemene voorwaarden.
Partijen bij via de website tot stand gekomen Boekingen zijn bij de totstandkoming van een overeenkomst automatisch gebonden aan de onderhavige Standaardovereenkomst. Deze Standaardovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van alle via de website verzonden oproepen, en alle via de website bevestigde boekingen.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer verklaren overeengekomen te zijn als volgt:

 1. De Artiest zal optreden op de bij overeenkomst bepaalde datum in de bij overeenkomst bepaalde plaats. In de hiervoor gesloten overeenkomst zijn de afspraken voor dit optreden vastgelegd. Deze standaardovereenkomst is een aanvulling op de bestaande overeenkomst en beoogt slechts de aspecten voor de loonbelasting en sociale verzekeringen te regelen.

 2. Artiest en opdrachtgever sluiten geen arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW), maar een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW). Hiervoor zijn de volgende kenmerken van belang:
  • De Opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de artistieke inhoud en uitvoering van het optreden
  • De artiest heeft vooraf laten weten welk soort programma hij zal gaan brengen en de opdrachtgever is hiermee bekend en akkoord
  • De artiest is geheel vrij om de concrete inhoud van het optreden te bepalen en op eigen wijze uitvoering daaraan te geven
  • De artiest maakt (ten dele) gebruik van eigen materialen
  • De artiest maakt zelf reclame voor zijn werkzaamheden, terwijl de opdrachtgever specifieke reclame kan maken voor dit optreden
  • Deze overeenkomst wordt uitsluitend aangegaan voor de duur van het optreden en de technische werkzaamheden voor en na dit optreden

 3. Er ontstaat hierdoor geen dienstbetrekking, waardoor de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing is. De artiest kiest er echter voor om géén gebruik te maken van deze Artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen (“opting-out”). Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan de artiest betalen.

Deze Standaardovereenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 7-10-2015 onder nummer 9101586370-1 beoordeelde overeenkomst. Indien de werkwijze in de praktijk overeenkomt met hetgeen in onderdeel 2 van deze overeenkomst wordt beschreven, is de Opdrachtgever gevrijwaard van de afdracht van loonheffingen. Dit model kan gebruikt worden t/m 31 december 2020, behoudens eerdere intrekking door de Belastingdienst.